Thông báo

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG TN-SV CHĂM TẠI TP.HCM LẦN V-2017

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG TN-SV CHĂM TẠI TP.HCM LẦN V-2017
Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 08/01/2017 Địa điềm: Nhà thi đấu Đa năng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

 

KẾT QUẢ BỐC THĂM

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG TN-SV CHĂM TẠI TP.HCM LẦN V-2017

BẢNG A

BẢNG B

BẢNG C

BẢNG D

Parik

Cang

Caklaing

Mblang Kacak

Ram

Aia Li-u

Hamu Tanran

Pabhan

Pa-mblap birau

Hamu Craok

Baoh Bini

Cuah Patih

Tabeng

Caok

Pajai

Padra

Thuen

 

Dhaong Panan (Parik)

 

 

LỊCH THI ĐẤU

Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 08/01/2017

Địa điềm: Nhà thi đấu Đa năng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Trận

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

1

7:45
04/12/2016

THUEN - RAM

A

 

8:45
04/12/2016

LỄ KHAI MẠC

 

2

9:45
04/12/2016

DHAONG PANAN  - HAMU TANRAN

C

3

10:45
04/12/2016

CANG - HAMU CRAOK

B

4

13:00
04/12/2016

MBLANG KACAK - PABHAN

D

6

14:00
04/12/2016

CAOK - AIA LI-U

B

5

15:00
04/12/2016

PARIK - TABENG

A

7

16:00
04/12/2016

CAKLAING - PAJAI

C

8

17:00
04/12/2016

CUAH PATIH - PADRA

D

9

7:45
11/12/2016

AIA LI-U - HAMU CRAOK

B

10

8:45
11/12/2016

DHAONG PANAN  - PAJAI

C

11

9:45
11/12/2016

MBLANG KACAK - CUAH PATIH

D

12

10:45
11/12/2016

RAM - PA-MBLAP BIRAU

A

13

13:20
11/12/2016

CANG - CAOK

B

14

14:20
11/12/2016

HAMU TANRAN - BAOH BINI

C

15

15:20
11/12/2016

PADRA - PABHAN

D

16

16:20
11/12/2016

THUEN - TABENG

A

17

7:45
18/12/2016

CAKLAING - HAMU TANRAN

C

18

8:45
18/12/2016

MBLANG KACAK - PADRA

D

19

9:45
18/12/2016

PARIK -RAM

A

20

10:45
18/12/2016

HAMU CRAOK - CAOK

B

21

13:20
18/12/2016

BAOH BINI -  DHAONG PANAN

C

22

14:20
18/12/2016

PA-MBLAP BIRAU - THUEN

A

23

15:20
18/12/2016

PAJAI - HAMU TANRAN

C

24

16:20
18/12/2016

TABENG - RAM

A

25

7:45
25/12/2016

PARIK - PA-MBLAP BIRAU

A

26

8:45
25/12/2016

CAKLAING - BAOH BINI

C

27

9:45
25/12/2016

CANG - AIA LI-U

B

28

10:45
25/12/2016

PABHAN - CUAH PATIH

D

29

13:20
25/12/2016

PA-MBLAP BIRAU - TABENG

A

30

14:20
25/12/2016

BAOH BINI - PAJAI

C

31

15:20
25/12/2016

PARIK - THUEN

A

32

16:20
25/12/2016

CAKLAING -  DHAONG PANAN

C

 

01/01/2017

TỨ KẾT – BÁN KẾT

33

7:45
01/01/2017

NHẤT A - NHÌ C

 

34

8:45
01/01/2017

NHẤT C - NHÌ A

 

35

9:45
01/01/2017

NHẤT B - NHÌ D

 

36

10:45
01/01/2017

NHẤT D - NHÌ B

 

37

14:00
01/01/2017

Thắng TK1- Thắng TK3

 

38

15:00
01/01/2017

Thắng TK2- Thắng TK4

 

 

08/01/2017

CHUNG KẾT

 

39

08:00
08/01/2017

Thua BK1- Thua BK2

Tranh giải ba

 

09:00
08/01/2017

Chi hội Chăm – Doanh nghiệp Chăm

Giao lưu

40

10:00
08/01/2017

Thắng BK1- Thắng BK2

Tranh Cup

 

BẾ MẠC

 

 

                                                                       TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                            TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                            ThS. ĐÀNG QUÃNG HƯNG THIỆN

 

Video nổi bật
Thư viện
Liên kết website
Quảng cáo
Giải bóng đá thanh niên-sinh viên chăm lần 2TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
Thống kê truy cập
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
^ Về đầu trang
;