Thông báo

Kê hoạch tổ chức Chương trình Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan 2016

Kê hoạch tổ chức Chương trình Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan 2016
1. Thời gian: Công diễn chính thức vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 06/11/2016. 2. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

 KHOA HỌC & KỸ THUẬT TPHCM

HỘI DÂN TỘC HỌC – NHÂN HỌC TPHCM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

***

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------oOo--------

Số:  /2016/KH-CHDTC                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SẮC MÀU LỄ HỘI KATÉ – RAMÂWAN NĂM 2016 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 

1. Mục đích:

 • Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm thông qua Lễ hội Katé và Lễ hội Ramâwan.
 • Giao lưu và quảng bá văn hóa dân tộc Chăm với cộng đồng các dân tộc khác.
 • Trao học bổng cho sinh viên Chăm vượt khó, học tốt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
 • Trao phần quà cho tân sinh viên đang học tập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 • Họp mặt, giao lưu người Chăm đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 

2. Yêu cầu:

 • Giới thiệu Lễ hội Katé  - Ramâwan.
 • Chương trình phải thể hiện được những nét đặc trưng về bản sắc văn hóa dân tộc Chăm (Ngôn ngữ, trang phục, ca-múa-nhạc).
 • Thực hiện chặt chẽ tiêu chí trao và nhận học bổng.
 • Đảm bảo Chương trình diễn ra đúng thời gian.
 • Đảm bảo Chương trình diễn ra trong không khí vui vẻ, thân thiện và an ninh.

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 

      1. Thời gian: Công diễn chính thức vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 06/11/2016.

 

2. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

3. Đối tượng tham dự:
- Con em dân tộc Chăm.

        - Đối tượng yêu thích văn hóa, văn nghệ Chăm.

         - Đối tượng khác.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

1. Tên gọi  chương trình:  Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan lần XII tại thành phố Hồ Chí Minh
 

2. Nội dung chương trình:

Chương trình được tổ chức bao gồm những nội dung chính như sau:

 

Phần I: Tiếp đón đại biểu và văn nghệ chào mừng

 

Phần II: Lễ Hội

 • Giới thiệu Lễ hội Katé.
 • Giới thiệu Lễ hội Ramâwan.

Phần III: Trao học bổng

 • Học bổng cho sinh viên Chăm.
 • Phần quà cho tân sinh viên Chăm.

 

Phần IV: Giao lưu

 • Giao lưu với sinh viên, trí thức Chăm đang học tập, sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Giao lưu với sinh viên các dân tộc khác.
 • Giao lưu với nghệ sĩ Chăm.

 

Phần V: Bế mạc chương trình

 

IV. THÔNG TIN THẮC MẮC VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Mọi Thông tin thắc mắc về nội dung Chương trình Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan lần XII tại thành phố Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ qua:

- ThS. Đàng Năng Hòa. Email: hoadna110@gmail.com. ĐT: 0907.877.338.

- Đạt Quang Phiêu.  Email: yphieu@gmail.com.  ĐT: 0976.181.080.

- Email Chi hội Dân tộc Chăm:  chihoidantoccham@gmail.com.

 

V. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 

- Ngày 21/8 - 16/10/2016: Họp lên kế hoạch chương trình, phân công và thực hiện nhiệm vụ.

- Ngày 23/10/2016: Tổng duyệt Chương trình Văn nghệ Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan tại Hội trường Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, số 1A Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh.

- Ngày 30/10/2016: Chạy Chương trình Văn nghệ Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngày 06/11/2016: Công diễn Chương trình Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan lần XII tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chấp hành Chi hội Dân tộc Chăm.

- Ban cố vấn Chi hội Dân tộc Chăm.

- Khách mời am hiểu về các thể loại Ca-Múa –Nhạc truyền thống dân tộc Chăm.

- Tình nguyện viên chương trình.

 

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC
CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

CHI HỘI TRƯỞNG
ThS. Đàng Năng Hòa

 

Video nổi bật
Thư viện
Liên kết website
Quảng cáo
Giải bóng đá thanh niên-sinh viên chăm lần 2TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
Thống kê truy cập
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang
;