Thông báo

Danh sách Sinh viên được nhận học bổng và tân sinh viên được nhận phần quà của Chi hội Dân tộc Chăm năm 2016

Danh sách Sinh viên được nhận học bổng và tân sinh viên được nhận phần quà của Chi hội Dân tộc Chăm năm 2016
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng và tân sinh viên có tên trong danh sách nhận phần quà của Chi hội Dân tộc Chăm vui lòng có mặt vào lúc 7 giờ sáng ngày 06/11/2016 tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và liên hệ với ThS. Đàng Quãng Hưng Thiện để được sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn lến nhận học bổng, nhận phần quà của chương trình. Lưu ý: khi lên nhận học bổng hoặc nhận phần quà, sinh viên phải mặc trang phục truyền thống Chăm.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

 KHOA HỌC & KỸ THUẬT TPHCM

HỘI DÂN TỘC HỌC – NHÂN HỌC TPHCM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

***

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------oOo--------

              Số:  /2016/QĐ-CHDTC                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2016

 

                       

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG  VÀ TÂN SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN PHẦN QUÀ CỦA CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM NĂM 2016

 

Căn cứ Biên bản Họp xét học bổng Chi hội Dân tộc Chăm ngày 16 tháng 10 năm 2016 tại số 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1. Trao 20 suất học bổng, trị giá 1.000.000đồng/ suất cho 20 sinh viên đạt tiêu chí nhận học bổng của Chi hội Dân tộc Chăm năm 2016. (danh sách đính kèm)

STT

HỌ TÊN

TRƯỜNG

NƠI SINH

1

Khê Hồng Nhịp

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Bình Thuận

2

Thập Thị Ngọc Huyền

Học viện Hành chính Quốc gia

Ninh Thuận

3

Lưu Thanh Phong

Đh Ngoại Thương

Ninh Thuận

4

Mai Trượng Xuân Trọng

ĐH Sài Gòn

Ninh Thuận

5

Phú Lưu Tuyết Anh

ĐH Sư phạm TPHCM

Ninh Thuận

6

Ngụy Trị Ngọc Trúc

ĐH Sư phạm TPHCM

Ninh Thuận

7

Thông Thị Mỹ Dung

ĐH Kinh tế - Luật

Bình Thuận

8

Bá Thị Đan

Đh Kinh tế - Luật

Bình Thuận

9

Châu Thị Phơ

ĐH Sài Gòn

Ninh Thuận

10

Đồng Thị Tư

Học viện Hành chính Quốc gia

Bình Thuận

11

Khê Thị Hạnh

ĐH Nông Lâm TPHCM

Bình Thuận

12

Trượng Thị Mỹ Diên

ĐH Văn hóa TPHCM

Ninh Thuận

13

Trượng Thị Thu Kiều

ĐH Ngân Hàng

Ninh Thuận

14

Đàng Thị Ngọc Xoan

ĐH Sài Gòn

Ninh Thuận

15

Hứa Thị Hồng Gấm

ĐH Nông Lâm TPHCM

Ninh Thuận

16

Thuận Thị Lợi

Đh Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Ninh Thuận

17

Phú Thị Ngọc Thiện

ĐH Y Dược TPHCM

Bình Thuận

18

Đàng Công Trần Bảo Giao

ĐH Y Dược TPHCM

Bình Thuận

19

Khê Thị Thu Thủy

ĐH Sư phạm TPHCM

Bình Thuận

20

Mai Thị Kim Thoa

Học viện Hành chính Quốc gia

Bình Thuận

 

Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng có mặt vào lúc 10 giờ sáng ngày 30/10/2016 tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để nhận giấy mời nhận học bổng và cùng chạy chương trình với Ban tổ chức nhằm chuẩn bị cho Chương trình Sắc màu Lễ hội Katé – Ramâwan lần XII được diễn ra chính thức vào ngày 06/11/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Lưu ý: Sinh viên đến nhận giấy mời nhận học bổng là điều kiện bắt buộc để sinh viên được nhận học bổng chính thức vào ngày 06/11/2016.

 

Thông tin liên hệ nhận giấy mời nhận học bổng: ThS. Đàng Quãng Hưng Thiện – Điện thoại: 0933520203.

 

2. Trao 29 phần quà cho 29 tân sinh viên có tên trong danh sách sau đây:

 

STT

HỌ TÊN

TRƯỜNG

NƠI SINH

1

Quảng Đại Thủ

ĐH Nông Lâm TPHCM

Ninh Thuận

2

Miêu Thị Xuân Linh

ĐH Sư Phạm TPHCM

Ninh Thuận

3

Tài Thị Ngọc Quyên

ĐH Nông Lâm TPHCM

Ninh Thuận

4

Trượng Thị Trúc

ĐH Sài Gòn

Ninh Thuận

5

Hứa Văn Hòa

ĐH KHXH&NV TPHCM

Ninh Thuận

6

Hán Như Quỳnh

ĐH Sài Gòn

Ninh Thuận

7

Đàng Quang Dinh

ĐH Ngân Hàng

Ninh Thuận

8

Thập Văn Lộc

ĐH Nông Lâm TPHCM

Ninh Thuận

9

Lư Nữ Mai Khanh

ĐH Y Dược TPHCM

Bình Thuận

10

Từ Kiều Vũ Đình Hoãn

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM

Ninh Thuận

11

Thập Nữ Ngọc Huyền

ĐH Y Dược TPHCM

Ninh Thuận

12

Thập Thị Lệ Giang

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM

Ninh Thuận

13

Lưu Quý Phi

ĐH Ngân Hàng

Ninh Thuận

14

Thường Thị Thu

ĐH Kinh tế - Luật

Bình Thuận

15

Kiều Thị Thiên Hương

ĐH Nông Lâm TPHCM

Ninh Thuận

16

Quảng Thị Anh Thư

ĐH Ngân Hàng

Ninh Thuận

17

Đào Khả Phong

ĐH Công nghệ Thông tin

Bình Thuận

18

Thổ Ngọc Sơn

ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

Bình Thuận

19

Lưu Danh Công Tuấn

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Ninh Thuận

20

Lê Mai Khanh

ĐH Nông Lâm TPHCM

Bình Thuận

21

Từ Văn Vi

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM

Ninh Thuận

22

Ức Chiến Thuật

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Bình Thuận

23

Xích Thị Kiều Duyên

ĐH Sư Phạm TPHCM

Bình Thuận

24

Dụng Lữ Hồng Linh

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Bình Thuận

25

Lư Minh Sửu

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Bình Thuận

26

Đồng Thanh Liêm

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Bình Thuận

27

Thường Thu Thi

ĐH Kinh tế - Luật

Bình Thuận

28

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

ĐH Kinh tế - Luật

Bình Thuận

29

Bá Quốc Trịnh

ĐH Ngân Hàng

Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng và tân sinh viên có tên trong danh sách nhận phần quà của Chi hội Dân tộc Chăm vui lòng có mặt vào lúc 7 giờ sáng ngày 06/11/2016 tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và liên hệ với ThS. Đàng Quãng Hưng Thiện để được sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn lên nhận học bổng, nhận phần quà của chương trình.

 

Lưu ý: khi lên nhận học bổng hoặc nhận phần quà, sinh viên phải mặc trang phục truyền thống Chăm.

 

Thông tin liên hệ: ThS. Đàng Quãng Hưng Thiện – Điện thoại: 0933520203.

 

 

TM. CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

CHI HỘI TRƯỞNG

 

 

 

ThS. ĐÀNG NĂNG HÒA

 

Video nổi bật
Thư viện
Liên kết website
Quảng cáo
Giải bóng đá thanh niên-sinh viên chăm lần 2TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
Thống kê truy cập
 
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website     
^ Về đầu trang
;